09123420942 معاملات گاوداری مرغداری استان البرز 36638276_026 مشاور املاک البرزیها بنگاه معاملات ملکی گاوداری مرغداری استان البرز فردیس بلوار فرگاز هنر دوم غربی 09123420942 09023420942 36638276_026 http://salonet.ir 2020-08-07T10:05:02+01:00 text/html 2019-01-10T08:57:56+01:00 salonet.ir سعید حبیبی کد 710191 مرغداری 15000 قطعه ای صفادشت 2.000.000.000 تومان http://salonet.ir/post/57 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8348486142/7101913.jpg" alt=""> text/html 2019-01-09T16:10:04+01:00 salonet.ir سعید حبیبی کد 710182 گاوداری 90000 متر 200 راسی پرواری صفادشت 2.700.000.000 تومان http://salonet.ir/post/56 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8348427192/710185.jpg" alt=""> text/html 2019-01-08T09:17:38+01:00 salonet.ir سعید حبیبی کدملک 710181 دامداری و باغ پسته 18000 متر ماهدشت فروش یا معاوضه با ملک http://salonet.ir/post/55 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8348281284/97101801.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-08-15T16:24:31+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705242 مرغداری تخمگذار 100.000 تایی هشتگرد http://salonet.ir/post/54 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334623150/images.jpg" alt=""></div> text/html 2018-08-15T15:46:59+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705241 گاوداری 20,000 متر پرواری ورامین ظهیرآباد 1.500.000.000 تومان http://salonet.ir/post/53 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334620468/iRcxL0DVf.jpg" alt=""></div> text/html 2018-08-14T14:11:09+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705233 دامداری 19,500 متر شیری صنعتی 100 رأسی حسن آباد http://salonet.ir/post/52 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334506618/FVQ22hUIn.jpg" alt="705233 دامداری 19,500 متر شیری صنعتی 100 رأسی حسن آباد"></div> text/html 2018-08-14T12:33:48+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705232 گاوداری 200 رأسی پرواری شهرری 6,500,000,000 تومان http://salonet.ir/post/51 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334503242/lL7qwegfl_1.jpg" alt=""></div><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><div><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><br></span></div></span><div><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><br></span></div> text/html 2018-08-14T11:35:49+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705231 دامداری 3000 متر بوئین زهرا روش یا معاوضه با خودرو خارجی http://salonet.ir/post/50 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334493842/9q1CuNdBa_3.jpg" alt="705231 دامداری 3000 متر بوئین زهرا روش یا معاوضه با خودرو خارجی"></div> text/html 2018-08-13T18:26:07+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705223 گاوداری 9000 متر فشافویه فروش یا اجاره http://salonet.ir/post/49 text/html 2018-08-13T17:36:43+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705222 گاوداری 1000 متر ورامین 129.000.000 تومان http://salonet.ir/post/47 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334425426/Capture.JPG" alt="705222 گاوداری 1000 متر ورامین 129.000.000 تومان"></div> text/html 2018-08-12T13:02:53+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705213 مرغداری تخمگذار 10.000 تایی اخترآباد 1.000.000.000 تومان http://salonet.ir/post/46 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334426326/s95123.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334281118/97052143.JPG" alt=""></div> text/html 2018-08-12T12:07:59+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705212 مرغداری 10.000 تایی ورامین http://salonet.ir/post/45 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334426326/s95123.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334277734/97052141.JPG" alt=""></div> text/html 2018-08-12T09:05:03+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705211 مرغداری 25.000 تایی گوشتی گرمسار قیمت 1.200.000.000 فول امکانات http://salonet.ir/post/44 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334426326/s95123.jpg"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334274318/photo_2018_08_12_16_06_35.jpg" alt="705211 مرغداری 25.000 تایی گوشتی گرمسار قیمت 1.200.000.000 فول امکانات"></div> text/html 2018-08-07T12:50:45+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 7005162 گاوداری 5500 متر ماهدشت فروش معاوضه با مسکونی در صفادشت یا مهرشهر http://salonet.ir/post/43 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8333832250/97050804.jpg" alt="" style="text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-07T12:14:35+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705161 گاوداری 10.000 متر 36 رآسی نجم آباد http://salonet.ir/post/42 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8333829384/97051602.jpg" alt="705161 گاوداری 10.000 متر 36 رآسی نجم آباد"></div>